0 out of 5
1.600.000.000
0 out of 5
32.460.000.000
0 out of 5
3.100.000.000

Tàu Lưới Kéo (Giã Cào)

Tàu đánh cá xa bờ

0 out of 5
Liên hệ

Ngư lưới cụ

Lưới giã cào

0 out of 5
Liên hệ

Ngư lưới cụ

Lưới nổi

0 out of 5
Liên hệ

Ngư lưới cụ

Ngư lưới cụ

0 out of 5
Liên hệ
0 out of 5
Liên hệ

Máy Yanmar

Máy tàu Yanmar

0 out of 5
Liên hệ
0 out of 5
Liên hệ

Tàu Lưới Kéo (Giã Cào)

Tàu cá rao bán tại cảng biển

0 out of 5
Liên hệ